Pravidla užívání cookies

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ COOKIES A MARKETINGOVÝCH A ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ 

na stránkách www.colours.cz

 

 1. Marketingové a analytické nástroje
 • V rámci internetových stránek www.colours.cz využíváme marketingových a analytických nástrojů třetích osob, které prostřednictvím identifikátorů cookies vyhodnocují chování a úkony jednotlivých uživatelů internetových stránek. Účelem užití těchto nástrojů je analýza užívání stránek www.colours.cz s cílem zvýšit komfort uživatele, nabízet uživateli obsah odpovídající jeho zájmům a preferencím, které jsou z jeho chování odhadnutelné, a další marketing a nabízení našich služeb. Seznam používaných marketingových nástrojů využívajících cookies je dostupný v příslušné sekci stránek www.colours.cz.
 • Pomocí těchto marketingových nástrojů jsme schopni získat informace, umožňující identifikaci konkrétního uživatele stránek nebo jeho zařízení a zjištění některých informací o jeho chování a preferencích. Uvedené marketingové nástroje jsou provozovány prostřednictvím třetích osob (jejich poskytovatelů), kteří jejich prostřednictvím informace o konkrétní fyzické osobě rovněž získávají.
 1. Cookies nezbytné ke správné funkci internetových stránek
 • Vedle cookies určených k provozu analytických a marketingových nástrojů na stránkách www.colours.cz užíváme rovněž další cookies, určené k zajištění plné a bezchybné funkčnosti stránek. Tyto cookies nám neposkytují žádné informace umožňující identifikaci konkrétního uživatele.
 1. Zpracování osobních údajů v rámci marketingových a analytických nástrojů
 • Vzhledem k tomu, že marketingové nástroje dle bodu 1) umožňují identifikaci konkrétní fyzické osoby, dochází při jejich využití ke zpracování osobních údajů, přičemž provozovatel těchto stránek je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).
 • Právním základem zpracování osobních údajů je v případě informací získaných z cookies dle bodu 1) souhlas uživatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tento souhlas je primárně udělen umožněním přijímání cookies v nastavení internetového prohlížeče, používaného uživatelem k přístupu na stránky www.colours.cz, a může být plošně kdykoliv odvolán zakázáním cookies v prohlížeči.
 • V rámci rozhraní stránek www.colours.cz lze souhlas udělit nebo následně odvolat zakázáním užití příslušných analytických a marketingových nástrojů. Uživatel bere na vědomí, že u některých poskytovatelů (Google, facebook) není možné zakázání daného nástroje pouze s účinností pro konkrétní internetovou stránku, ale je zapotřebí zakázat daný nástroj pro všechny internetové stránky navštívené prostřednictvím prohlížeče uživatele, v rozhraní příslušného poskytovatele. Odkaz na dané rozhraní je uveden na stránkách www.colours.cz.
 • Zakázáním daných nástrojů se rovněž zruší poskytování jakýchkoli informací jejich provozovatelům. Uživatel však bere na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování jeho osobních údajů, získaných a zpracovávaných na základě používaných nástrojů do okamžiku odvolání souhlasu
 • Ke zpracování osobních údajů se vztahují následující práva uživatelů jakožto subjektů údajů:

- právo na přístup k osobním údajům;

- právo na opravu a výmaz údajů;

- právo na omezení zpracování;

- právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů odmítnutím příslušných nástrojů;

- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

 • Poskytnutí osobních údajů v rámci analytických a marketingových nástrojů není pro uživatele povinné, vzhledem k tomu že užívání internetových stránek www.colours.cz je zcela dobrovolné a nenařizuje je žádný právní předpis. Neudělením nebo odvoláním souhlasu dle těchto pravidel nejsou dotčeny základní funkcionality internetových stránek, nelze však vyloučit, že nebudou dostupné některé pokročilé funkce.
 1. Dostupnost pravidel
 • Tato pravidla jsou dostupná každému uživateli stránek www.colours.cz v příslušné sekci stránek. V rozsahu zpracování osobních údajů obsahují v kontextu dalších informací uvedených na stránkách informace o zpracování osobních údajů uživatelů ve smyslu čl. 13 Nařízení.